پیام تسلیت

تسليت به دکتر سلطاني

برادر گرامی جناب آقای دکتر سلطانی 

 

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی
جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد
که در سکونی  آغازی بی پایان را می سراید
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت
برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم.

                                                            روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی