کنفرانس ملی تازه‌های علوم ورزشی و سلامت در دانشگاه ایلام برگزار می‌گردد

دانشگاه ايلام با همکاري اداره کل ورزش و جوانان استان ايلام، کنفرانس ملي تازه هاي علوم ورزشي را در ابان سال جاري برگزار مي نمايد. به گزارش روابط عمومي، دکتر عامر خيري عضو گروه علوم ورزشي دانش

دانشگاه ایلام با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام، کنفرانس ملی تازه‌های علوم ورزشی را در ابان سال جاری برگزار می‌نماید.

   به گزارش روابط عمومی، دکتر عامر خیری عضو گروه علوم ورزشی دانشگاه ایلام و دبیر علمی این کنفرانس با اعلام این خبر، اظهار داشت: از آنجا که همیشه تأکید بر پیوند بین بخش‌های علمی و اجرایی ورزش مطرح بوده و به منظور هم افزایی تلاش‌ها، دانشگاه ایلام با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان به صورت مشترک و با کمک دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و بخش‌‌های خصوصی سراسر کشور، کنفرانس ملی تازه‌های علوم ورزشی و سلامت، را برای اولین بار در این سطح و در این حیطه برگزار می‌نماید. 

دکتر خیری، افزود: اهداف تعیین شده برای کنفرانس مذکور، رشد و توسعة دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی با تأکید بر جنبه­های کاربردی و راهبردی آن در سطح کشور است.

دبیر علمی کنفرانس، دربارة محورهای کنفرانس، گفت: فیزیولوژی و تغذیه،  مدیریت، آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی،  بیومکانیک، مهندسی و فناوری و  رفتار حرکتی و روانشناسی از جمله محورهای کنفرانس است.

دکتر خیری در زمینة تاریخ‌های مهم همایش، گفت: عللاقمندان می‌توانند آثار خود را تا 18 مهر 1399 از طریق سامانه: http://www.ncsshi.ir/fa/ به دبیرخانه همایش ارسال کنند و  آخرین مهلت ثبت‌نام در کارگاه‌ها 24 مهر 99، آخرین مهلت ثبت نام نهایی 28 مهر 99 و زمان برگزاری همایش 21 آبان 1399 می‌باشد.