برگزاری مسابقه اینترنتی سفیران صبر به مناسبت بازگشت آزادگان سرافراز

به مناسبت 26 مردادماه سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به مهين اسلامي وبه منظور نکوداشت ايثار ومقاومت اين عزيزان طرح مسابقه اينترنتي تحت عنوان سفيران صبر توسط اداره کل بنيادشهيد وامور ايثارگران استان برگزار ميگردد .

آزادگان سرافراز در سراسر کشور می توانند خاطرات خود را به صورت مکتوب و یا درقالب ویدیوی کوتاه (حداکثر 120 ثانیه ) به نشانی http://ilam.navideshahed.com  ارسال و بارگزاری نمایند .

مهلت ارسال آثار  20 مرداد ماه 99