انتصاب دکتر نعمت عزیزی به سمت سرپرست گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه

با حکم دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه: دکتر نعمت عزيزي به سمت سرپرست گروه زبان و ادبيات عرب منصوب گرديد. به گزارش روابط عمومي، طي حکمي از سوي دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه، دکتر نعمت عزيزي با حف

با حکم دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه: دکتر نعمت عزیزی به سمت سرپرست گروه زبان و ادبیات عرب منصوب گردید.

    به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه، دکتر نعمت عزیزی با حفظ مسؤولیت‌های‌ آموزشی و پژوهشی به سمت «سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب» منصوب گردید.

رئیس دانشگاه در این حکم خواستار تلاش  برای ارتقاء سطح شاخصِ خدمات آموزشی و پژوهشی گروه (حضوری و برخط»بکوشید و اهتمام برای تحقق رسالت دانشگاه‌ در پیشتازی، قانون‌مداری، پاسخگویی، مأموریت‌گرایی، اخلاق‌مداری، خلاقیت وکارآفرینی شده است.