آزمون دکتری استان ایلام با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در دانشگاه ایلام برگزار گردید

آزمون دکتري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سراسر کشور با حضور 2018 داوطلب در استان ايلام با موفقيت و با رعايت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله اجتماعي در دانشگاه ايلام برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي

آزمون دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور با حضور 2018 داوطلب در استان ایلام با موفقیت و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در دانشگاه ایلام برگزار گردید.
   به گزارش روابط عمومی، آزمون دکتری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور بعنوان اولین آزمون کشوری دوران کرونا، صبح روز پنج شنبه نهم مرداد با شرکت2018داوطلب، شامل: 1123نفر آقا و 895 نفر خانم برگزار گردید.
بنا به این گزارش این آزمون در سال های قبل فقط در محل سایت اصلی دانشگاه ایلام برگزار می گردید، اما با توجه به وجود پدیده کرونا ویروس و در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی، این آزمون امسال در سه دانشکده فنی و مهندسی، کشاورزی و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام و موسسه آموزشی باختر(با حضور 350داوطلب آقا) برگزار گردید و فضاهای حوزه های برگزاری آزمون هم قبل و بعد از امتحان به طور کامل ضد عفونی شدند.
این گزارش می افزاید: تمام عوامل اجرایی، انتظامات و داوطلبان از ماسک استفاده کردند و در مرحله ورود و اجرای آزمون هم فاصله اجتماعی رعایت گردید.
یادآور می شود: دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه ایلام به همراه دکتر نعمتی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش صبح روز پنج شنبه از تمام حوزه های محل برگزاری آزمون دکتری بازدید بعمل آوردند.