پیام تسلیت

برادر گرامي جناب آقاي دکتر صالحي و هر از گاه در گذر زمان در گذر بي صداي ثانيه هاي دنياي فاني جرس کاروان از رحيل مسافري خبر مي دهد که در سکوني آغازي بي پايان را مي سرايد درگذشت مادر گراميت

برادر گرامی جناب آقای دکتر صالحی

 

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی
جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد
که در سکونی  آغازی بی پایان را می سراید
درگذشت مادر  گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت
برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم.

                                                                                روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی