تمدید حکم مدیریت دکتر حسین مهدیزاده در سمت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام

با حکم رئيس دانشگاه: حکم مديريت دکتر حسين مهديزاده در سمت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام به مدت دو سال تمديد گرديد. به گزارش روابط عمومي، طي حکمي از سوي دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه، حکم

با حکم رئیس دانشگاه: حکم مدیریت دکتر حسین مهدیزاده در سمت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام به مدت دو سال تمدید گردید.

   به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه، حکم مدیریت دکتر حسین مهدیزاده در سمت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام از تاریخ 1399/03/12 به مدت دو سال تمدید گردید.

رئیس دانشگاه در این حکم خواستار اهتمام برای تحقق اهداف و شاخص‌های برنامه استراتژیک پنج ساله دانشگاه (1400-1396) و تلاش برای ارتقاء سطح کیفی شاخصِ خدمات پژوهشی و فناورانه (حضوری و برخط)  و تحقق رسالت دانشگاه در پیشتازی، قانون‌مداری، پاسخگویی، مأموریت‌گرایی، اخلاق‌مداری، خلاقیت و کارآفرینی شده است.