ضرورت اهتمام برای نشان دادن جایگاه فناوران، مخترعان و ایده‌پردازان جهت برگزاری بهتر همایش ملی زیست جهان پسا کرونا

دکتر کامران طاهرپور دانشيار دانشگاه ايلام و دبير کارگروه علم و فناوري همايش ملي زيست جهان پسا کرونا، تأکيد کرد: پررنگ جلوه دادن نقش فناوران، مخترعان و ايده پردازان جهت مقابله با کرونا ويروس و همچنين م

دکتر کامران طاهرپور دانشیار دانشگاه ایلام و دبیر کارگروه علم و فناوری همایش ملی زیست جهان پسا کرونا، تأکید کرد: پررنگ جلوه‌دادن نقش فناوران، مخترعان و ایده‌پردازان جهت مقابله با کرونا ویروس و همچنین مدیریت بحران‌های پیش رو می تواند، فاکتور قابل تأملی در راستای عملیاتی نمودن اهداف همایش ملی زیست جهان پسا کرونا باشد.

  به گزارش روابط عمومی،  دکتر کامران طاهرپور دانشیار دانشگاه ایلام و دبیر کارگروه علم و فناوری همایش ملی زیست جهان پسا کرونا، در مورد جایگاه این کارگروه بیان داشت: در شرایط کنونی با ظهور ویروس همه‌گیر کرونا سلامت، اقتصاد و به طور کلی حیات جهان با تهدیدی جدی مواجه شده و نوع بشر گرفتاری‌های متعددی را تجربه نموده است. در این راستا، حوزه‌های علم، نوآوری و فناوری نیز از قاعده مذکور مستثنی نبوده و به ناچار می‌بایست تحول یابند و با تقویت اکوسیستم نوآوری و خلق فناوری‌های بازدارنده و تولیدات پیشگیرانه مبتنی بر فناوری‌های نوین این تهدید جدی را به فرصتی عظیم تبدیل نموده و سعی در تخفیف و تعدیل اثرات ویروس منحوس نمایند. از دیگر سو، ظهور و همه‌گیری ویروس کرونا بر خلق و نشر علم و دانش نیز تأثیرگذار بوده و موجب حرکت از پارادایم سنتی آموزش به سمت آموزش مبتنی بر فناوری های نوین شده است.

دکتر طاهرپور افزود: در آینده نزدیک احتمال بازگشت به زندگی نرمال پیش از ظهور و همه گیری کرونا ویروس میسر نبوده، لذا می‎بایست با ترسیم نقشه راه نوآوری، خلق و نشر علم و توسعه فناوری‌های پیشگیرانه ویروس منحوس را کنترل و مدیریت نموده و شرایط را برای ادامه زندگی طبیعی آحاد جامعه فراهم آورد.
دبیر کارگروه علم و فناوری همایش ملی زیست جهان پسا کرونا، در مورد نقش این در تدوین بستههای سیاستگذاری، گفت: بی تردید یکی از مهمترین تبعات بحران کرونا، ایجاد تغییرات کلی در زندگی افراد می‌باشد. لذا، می‌بایست در راستای تحلیل و ارزیابی دوران پسا کرونا اقدامات لازم و مقتضی صورت پذیرد، که از جمله آنها برگزاری همایشهای علمی مرتبط با هدف آگاه سازی و انتقال تجارب علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افراد جهت افزایش تاب‌آوری اجتماع و کاهش آسیب‌پذیری و توسعه راهکارهای کنترل و مدیریت بحران می‌باشد. از سوی دیگر، بررسی پیامدهای کرونا ویروس، می‌تواند آمادگی لازم را جهت مدیریت بحران‌های پیش‌بینی نشده فراهم نموده و در ترسیم سیاست‌های مناسب ایفای نقش کند.

دکتر طاهر پور استفاده از یک زیرساخت استاندارد آنلاین به منظور اجرای کلیه برنامه‌ها و نیل به اهداف ترسیم شده همایش  را برای بهتر برگزار شدن همایش مهم عنوان کرد و اظهار کرد: دعوت از صاحب‌نظران و متخصصان مجرب حوزه‌های مختلف در کارگروه‌های هشتگانه، به منظور تبیین راهکارها و ارائه پیشنهادات کاربردی بسیار مهم می‌نماید و از دیگر سو، پررنگ جلوه‌دادن نقش فناوران، مخترعان و ایده‌پردازان جهت مقابله با کرونا ویروس و همچنین مدیریت بحران‌های پیش رو می تواند، فاکتور قابل تأملی در راستای عملیاتی نمودن اهداف همایش ملی زیست جهان پسا کرونا باشد.

وی افزود: نظر به وجود هشت کارگروه تخصصی و پوشش طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با ویروس کرونا و جهان پسا کرونا، همچنین آگاهی بخشی و اقناع افکار عمومی جامعه و ایجاد هراس مثبت از پدیده همه گیر کرونا از طریق شبکه‎ها و کانال‌های خبری متنوع و بهره‌گیری از زیرساخت ارتباطی استاندارد، قطعاً موجب خواهد شد که این همایش با استقبال قابل قبول مخاطبان مواجه خواهد شد.