سر خط خبرها

ثبت پیشنهاد پژوهشی در آدرس جدید سامانه ساتع

به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي و پژوهشگران گرامي مي رساند، جهت آگاهي از اولويت هاي پژوهشي شرکت ها و دستگاه هاي اجرايي سراسر کشور و ثبت پيشنهاد پژوهشي مي توانند به سامانه اجرايي تقاضا و عرضه پژوهش و فن

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران گرامی می‌رساند، جهت آگاهی از اولویت‌های پژوهشی شرکت ها و دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور و ثبت پیشنهاد پژوهشی می‌توانند به سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) مراجعه نمایند.

https://sate.msrt.ir/