سر خط خبرها

انتخاب آقای حسین بلوچی دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه ایلام بعنوان دبیر منطقه هفت کشور

در جريان انتخابات اعضاي شوراي مرکزي، شوراي مناطق و بازرسان اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي برق کشور، آقاي حسين بلوچي دبير انجمن علمي دانشجويي مهندسي برق دانشگاه ايلام بعنوان دبير منطقه هفت کش

در جریان انتخابات اعضای شورای مرکزی، شورای مناطق  و بازرسان اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، آقای حسین بلوچی دبیر انجمن علمی دانشجویی  مهندسی برق دانشگاه ایلام بعنوان دبیر منطقه هفت کشور انتخاب شد.

   به گزارش روابط عمومی، در جریان بیست و یکمین نشست مجمع سالیانه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی برق کشور هفته گذشته با حضور اعضای اتحادیه در دانشگاه مازندران برگزار شد، همزمان انتخابات اعضای شورای مرکزی، شورای مناطق  و بازرسان اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی برق کشور برگزار شد که آقای حسین بلوچی، دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق  دانشگاه ایلام موفق به عضویت در شورای مرکزی و در نهایت انتخاب  بعنوان دبیر منطقه هفت کشور شود.

شایان ذکر است دانشگاه های استان های کردستان، کرمانشاه، همدان و ایلام در منطقه هفت وزارت علوم فعالیت دارند.