سر خط خبرها

تعطیلی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه ایلام و مراکز دانشگاهی استان تا پایان هفته جاری

به جهت پيشگيري از خطرات احتمالي ويروس کرونا، تمام فعاليت هاي آموزشي دانشگاه ايلام و مراکز دانشگاهي استان تا پايان هفته تعطيل شد. به گزارش روابط عمومي، دکتر علي اکبري رييس دانشگاه ايلام با يان ا

به جهت پیشگیری از خطرات احتمالی ویروس کرونا، تمام فعالیت‌های آموزشی دانشگاه ایلام و مراکز دانشگاهی استان تا پایان هفته تعطیل شد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی اکبری رییس دانشگاه ایلام با یان این خبر، گفت: با هماهنگی های کامل با مقامات استانی و تمامی رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به جهت پیشگیری از خطرات احتمالی ویروس کرونا، تمام فعالیت‌های آموزشی دانشگاه ایلام و مراکز دانشگاهی و آموزش عالی استان تا پایان هفته تعطیل شد.

دکتر علی‌اکبری، افزود: این تعطیلی شامل فعالیت اداری نخواهد بود.