سر خط خبرها

آگهی مزایده اموال اسقاطی دانشگاه ایلام

«آگهي مزايده عمومي شماره 109800260000001 مزايده مرجع 1 - 98»: دانشگاه ايلام در نظر دارد کالاهاي خود به شرح مذکور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي د

«آگهی مزایده  عمومی شماره 109800260000001 مزایده مرجع 1 - 98»:

   دانشگاه ایلام در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 10980002600000001 به صورت  الکترونیکی  به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : 98/11/20     

مهلت دریافت اسناد :98/11/27

تاریخ بازدید: 98/11/20 - 98/11/26   

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد  قیمت: 98/11/30 ساعت 19:00

زمان بازگشایی :  98/12/03                

زمان اعلام برنده: 98/12/04

ضمنا" رعایت موارد ذیل برای متقاضیان الزامی می‌باشد:

1-برگزاری مزایده صرفاَ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد  و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات و اعلام برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می‌باشد.

2-پیشنهاد می‌گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع بازدید به عمل آورید.

3-علاقمند ان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)  با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

021-41934

4-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام/پروفایل مزایده گر موجود است.

 

روابط عمومی دانشگاه ایلام