سر خط خبرها

اولین جلسه در رابطه با بیماری‌های مشترک انسان و دام مابین دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید

با هدف توسعه همکاري هاي دوجانبه دانشگاه ايلام و دانشگاه علوم پزشکي ايلام، اولين جلسه فوکال پوينت در رابطه با بيماري هاي مشترک انسان و دام مابين مسئولان مربوطه دو دانشگاه برگزار گرديد. به گزارش ر

با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اولین جلسه فوکال پوینت در رابطه با بیماری‌های مشترک انسان و دام مابین مسئولان مربوطه دو دانشگاه برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی، در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اولین جلسه فوکال پوینت در رابطه با بیماری‌های مشترک انسان و دام (بیماری‌های زئونوز) با حضور دکتر بازگیر مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر رشنوادی معاون آموزشی دانشکده پیرادامپزشکی، دکتر ناصری فر رئیس مرکز تحقیقات زئونوز دانشگاه علوم پزشکی و دکتر شمسی معاون مرکز در محل سالن جلسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید.

در این نشست بعد از بحث و بررسی لازم مواردی به شرح ذیل مورد توافق قرار گرفت:

1-برگزاری یک نشست تخصصی با عنوان هم اندیشی در زمینه بیماری‌های مشترک انسان و دام با حضور اعضا هیأت علمی دو دانشگاه، استانداری، ادارات، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در دانشگاه ایلام در نیمه اول اسفند ماه 1398

2- انجام یک طرح مشترک با عنوان کنترل بیما ری‌های بروسلوز در منطقه هلیلان استان ایلام با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های زئونوز دانشگاه علوم پزشکی ایلام و دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام.

3-هدایت برخی از پایان نامه‌‌های کارشناسی ارشد به سمت بیماری‌های مشترک انسان و دام با مشارکت هر دو دانشگاه.

4- برگزاری یک کارگاه آموزشی  درباره بیماری سالک در استان واسط عراق.